مهمان هفته پیک شادی ـ اقدامات نظام برای مقابله با بحران آب خوزستان

اقدامات نظام برای مقابله با بحران آب خوزستان ـ مهمان هفته پیک شادی


دشت‌های تشنه‌لب، رودخانه‌ها و هور خشکیده، کشت‌های سوخته در عطش بی‌آبی، ماهی‌های در تـَف گرما جان داده و زیستگاهی که در حال جان دادن است! این است سبب قیام و خیزش مردم قهرمان خوزستان.


حکومت آخوندی فریاد العطش مردم را با سرکوب و گلوله پاسخ داد؛ اما هنگامی‌که با پاسخ دلاوران خوزستان و حمایت مردم ایران از آنها مواجه شد، در وحشت از قیام سراسری به تکذیب غارت و چپاول آب سرچشمه‌های هورالعظیم و رودخانه‌ها پرداخت.


اما واقعیت چیست؟ در چهار دهه حاکمیت آخوندها تعداد چاه‌های عمیق ایران از ۷۰هزار حلقه به بیش از ۷۰۰هزار حلقه افزایش‌یافته. آمار سدهای ساخته‌شده نیز سرسام‌آور است.


سپاه با صدها هزار چاه عمیق غیرمجاز و صدها سد غیرکارشناسی نفس رودخانه‌ها، تالاب‌ها و هور را به شماره انداخته است؛ اما اکنون در وحشت از قیام مردم نقش خودش را تکذیب می‌کند! دروغی که صدها سند برای افشای آن وجود دارد، از جمله اعتراف‌های سرکردگان سپاه و آخوندهای حکومتی.مطالب مرتبط


آخوندها در ماهیتابه بحرانها در خبرتوخبر


قیام تشنگان خوزستان و گیجی دستگاه ولایت

لطفا به اشتراک بگذارید: