کشاندن طرح مردم به خیابان توسط یک کارشناس حکومتی

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ـ یک کارشناس حکومتی گفت: این طرح مردم را به خیابان خواهد کشاند!


واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی، در جریان کشمکش باندهای نظام بر سر طرح ضد اینترنت مجلس با نگرانی گفت: محدودیت در فضای مجازی پیامدهای قابل توجهی در حوزهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، همه باید بدانیم اگر نیت‌مان صرفاً ایجاد مانع در مقابل توسعهٔ فضای مجازی باشد، موفق نخواهیم شد!


گزارشی دربارهٔ پیامدهای طرح ضد اینترنت رژیم:


پیامدهای قطع اینترنت برای رژیم آخوندی چیست؟


طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس ارتجاع تصویب شد. رسانه‌های حکومتی این طرح را با چنین عبارتهایی توصیف‌شده است


همشهری: قربانیان گمنام طرح صیانت


ستاره صبح: پشت‌صحنه تصویب طرح ضداینترنت


سایت جماران: جزییات بلایی که قرار است بر سر کاربران ایرانی اینستاگرام بیاید!


رانت هزار میلیاردی طرح اینترنت


انتخاب: هفت اشکال اساسی در طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» به زبان ساده


قرارگاه سایبری عمار: آقایان! ضامن نارنجک را نکشید


اما واقعیت چیست؟ حکومت آخوندی از فضای مجازی وحشت دارد؛ اما توان قطع اینترنت را ندارد جهان صنعت نوشت:


جامعه ایران ظرفیت بحران‌سازی آن‌هم از جنس بحران فضا‌های مجازی و فیلترینگ را ندارد. چنین بحرانی قطعاً هزینه نظام را افزایش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تصویب چنین طرحی موجب فضاهای اعتراضی از سوی کاربران نشود.مطالب مرتبط


سعید مولایی اولین ایرانی که مدال جودو المپیک را بدست آورد


گزارشی از طرح ضد اینترنت و پیامدهای قابل توجه

لطفا به اشتراک بگذارید: