ظریف گفت: هر تصمیم آقای رئیسی روی چشم ما جا دارد

هر تصمیم آقای رئیسی روی چشم ما جا دارد!


ابراهیم رئیسی بر نطع حرامیان ابلیس، ارتقای مقام یافت و سلول‌های خونش از آبشخور تسلسل جنایت رنگ گرفته است.


روز ۱۲مرداد قرار است عصاره، نماد و نمایندهٔ جنایت، اعدام و قتل‌عام توسط ولی‌فقیه برای ریاست‌جمهوری تنفیذ شود. در نظام اسلامی آخوندها رأی دادن و انتخاب کردن همان‌قدر فرمایشی و بی‌اعتبار است که رئیس‌جمهورش حتی اگر از اتاق تجمیع آرای نظام و گماشته شدن هم درآمده باشد، باز هم اعتبار ندارد مگر ولی‌فقیه تنفیذش کند!


انتصاب رئیسی در پی نمایش حکومتی، توهین بزرگ ولی‌فقیه و شورای نگهبان ارتجاع به مردم ایران بود. اکنون خامنه‌ای بر سکوی قتل‌عام فرزندان ایران‌زمین پا می‌گذارد و جلاد قرن را در ادامهٔ انتصاب وی، تأیید و تنفیذ می‌کند. خامنه‌ای در برابر فریاد قیام‌کنندگان چند روز گذشته که خواستار رها کردن مملکت توسط وی شدند، عضو هیأت مرگ را برای تشکیل کابینهٔ جلادان مهیا می‌کند.


خمینی در سال‌های بی‌خبری مردمان از پشت پرده‌های جنایاتش، اعضای هیأت مرگش را داس‌های دروگر زندانیان سیاسی مقاوم کرد و خامنه‌ای در سال‌های باخبری مردمان، از جانب بیش از ۹۰درصد مردم ایران تحریم و نفی می‌شود.


مراسم تنفیذ عصارهٔ هیأت مرگ، ننگی ابدی بر پیشانی خامنه‌ای و تجویز مکافاتی سنگین را از جانب مردم ایران مجاب می‌کند. نشانه‌های تجویز این مکافات بی‌بازگشت، این روزها در خیابانهای دهها شهر ایران ظهور کرد و همهٔ جهان دارد گواهی می‌دهد که هدف و آماج اول و آخر، شخص خامنه‌ای می‌باشد.مطالب مرتبط


کشاندن طرح مردم به خیابان توسط یک کارشناس حکومتی


تنفیذ عصارهٔ فتوای ابلیس

لطفا به اشتراک بگذارید: