سعید معروف از همان توکیو به آمریکا مهاجرت کرد ـ محبوب‌ترین والیبالیست ایران هم جلای وطن کرد

محبوب‌ترین والیبالیست ایران هم جلای وطن کرد: سعید معروف از همان توکیو به آمریکا مهاجرت کرد


فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع درباره انفجار در تأسیسات نطنز گفت: انفجار در سایت هسته‌یی نطنز قابل پیش‌بینی بود؛ شیوه دموکراتها این است که گزینه نظامی و ترور را در دست دارند و پیش قراول آمدن بایدن ترور فخری‌زاده بود.


وی گفت: هی نگوییم ماشینهای سانتریفوژ چه زمانی جایگزین می‌شود؛ چه فرقی دارد، ۶ماه دیگر یا ۲سال دیگر! این چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟! ولی فرار مغزها و فقر اقتصادی در کشور تاثیر دارد. انفجار در نطنز در مقابل مهاجرت فکر که از ایران صورت می‌گیرد بسیار ناچیز استمطالب مرتبط


گمانه‌زنیها در رابطه با ترکیب کابینه دولت آخوند رئیسی ـ از حالا شروع شد


اعتراف فریدون عباسی به فرار مغزها

لطفا به اشتراک بگذارید: