خبر مایوس‌کننده برای عزرائیل ـ جنتی در مراسم تنفیذ رئیسی شرکت کرد

جنتی در مراسم تنفیذ رئیسی شرکت کرد ـ خبر مایوس‌کننده برای عزرائیل


آخوند احمد جنتی که رئیس خبرگان و دبیر شورای نگهبان ارتجاع، و تیغ‌کش اصلی خامنه‌ای برای حذف رقبا در جنگ قدرت و غارت است، به کاندیداهای سیرک انتخابات که جملگی امضای سرسپردگی و اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه داده‌اند، چنگ و دندان نشان داد و گفت: ما نمی‌توانیم از قانون مایه بگذاریم و باری سنگین بر دوش ماست!


وی علاوه بر قانون نظارت استصوابی، با دجالبازی شرع آخوندی را هم علم کرد و برای این‌که در قلع و قمع رقبا دست بازداشته باشد، اضافه کرد: فردی که صلاحیت آن تأیید می‌شود به این معناست که واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند!


آخوند جنتی ۲۸ اردیبهشت گفت: «ما در بررسی صلاحیتها، فقط ماییم و قانون. چیزی از خودمان نمی‌تونیم مایه بگذاریم. قانون هم شرایط معین کرده و شرایط سنگینی است. باید مدیر باشه، مدبر باشه. باید با تقوا باشه. من تأکید می‌کنم روی کلمه باتقوا. ببینید چقدر مسأله سنگینی هست، بدونند دوستان، مردم شریف ما بدونند، بار سنگین روی دوش ما گذاشته شده»مطالب مرتبط


سعید معروف از همان توکیو به آمریکا مهاجرت کرد ـ محبوب‌ترین والیبالیست ایران هم جلای وطن کرد


تیغ کشی آخوند جنتی برای حذف کاندیداهای سرسپرده در سیرک انتخابات

لطفا به اشتراک بگذارید: