موشکاف ۱شهریور۱۴۰۰ ـ دور همی اصطبل نظام، واسه نمایش باصطلاح بررسی وزیرای خبیثی

دور همی اصطبل  نظام، واسه نمایش باصطلاح بررسی وزیرای خبیثی ـ موشکاف ۱شهریور۱۴۰۰


موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! خوب و خوشین؟ رو به راهین؟ چه خبرا؟! هاهاهاها. راستش اونقده خبر زیاده که موندم کدومو بریزم رو دایره.هاهاهاها. اما اجازه بدین که از دور همی استبل نظام، واسه نمایش باصطلاح بررسی وزیرای خبیثی بگیم. ملاحظه بفرمایین که یارو خبیثی، اگه هیچی رو از شیخ فری به ارث نبرده باشه، وعده درمانی رو به ارث برده. هاهاهاها.


تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه.
۱۱- تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت و افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار.


۱۲- تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی برچانه‌زنی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، عملیاتی و هوشمند.
موشکاف: هاهاهاها. آقا سرمایه‌هاتونو سفت بچسبین. چون یارو شیخ فری با بورس و مالیات و هزار بهانه هپلی هپو می‌کرد، خبیثی می‌خواد بی چک و چونه و بصورت هوشمند کسری بودجه شو از جیب مردم تامین کنه. ملاحظه بفرمایین که نتیجة راهزنی‌های قبلی نظام چیه.


زباله‌گردی کوله بری سوخت‌بری تکدی‌گری کودکان کار اختلاف شدید طبقاتی فروش اعضای بدن جهت امرار معاش قبر خوابی و سرقت و زورگیری حاصل اقتصاد غلط و برنامه‌ریزی اشتباه دولتهای گذشته است


موشکاف: واواوای‌وای‌وای! ملاحظه فرمودین؟ حالا این یکی یارو رو باش که میگه هیس! چرا این حرفا رو می‌زنی و آبروی نظامو می‌بری؟ هاهاهاها.


نباید در اینجا حرفی بگوییم که رسانه‌های بیگانه بخواهند از آن سو استفاده کنند این‌که این همه خدمات نظام جمهوری اسلامی در طول ۴۲سال را نادیده بگیریم و یک عکسی که در چند سال گذشته در یک قبرستانی مشکوک پخش شده بود شما بیایی اینجا سیاه‌نمایی بکنی و به قبر سکونتی قبر خوابی بدن فروشی امثال اینها را بگویی این روا نیست که در پشت تریبون مجلس فضائل امت این سخن ها گفته شودمطالب مرتبط


موشکاف ۳۱مرداد۱۴۰۰ ـ این روزا اوضاع و احوال عظی خیلی ناجوره


بررسی وزیران رئیسی جلاد و صحنه برملا شدن گوشه‌هایی از فساد حکومتی و بحرانهای بی‌علاج رژیم آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: