رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران عنوان کرد ـ اعتماد آسیب دیده مردم باید بازسازی شود

اعتماد آسیب دیده مردم باید بازسازی شود ـ رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران عنوان کرد


جلسه مجلس ارتجاع برای بررسی لیست وزیران رئیسی جلاد در روز دوشنبه ۱شهریور۱۴۰۰ نیز صحنه برملا شدن گوشه‌هایی از فساد حکومتی و بحرانهای بی‌علاج رژیم آخوندی بود واین‌که دولت رئیسی هیچ فرصتی برای آزمون خطا ندارد.


چنارانی، مجلس ارتجاع ۱شهریور ۱۴۰۰ «آقای رئیسی دوران خطا و آزمون تمام شده دوران انشاءالله و ماشالله تمام شده خیلی‌ها با ما تماس گرفتند این چند روز صحبت نکنیم ولی می‌خواهم بگویم بیایم مجدداً این را بگویم اگر وزیر محترمی مخالفت نداشته باشد آخر چطور می‌تواند برنامه‌های خود را به مردم عرضه کند؟


این کابینه با این مدل معرفی کردن درست نیست تخصص‌ها جای خودش نیست می‌گویند بابا این وزیر باید وزیر ارشاد می‌شد این وزیر باید وزیر نفت می شد اون یکی می‌بایستی همه جا به جا گذاشته شدند چند تا از آنها جا به جا گذاشته شدند...


الآن فرصت نداریم کسی که از بدنه یک وزارتخانه نیست از بدنه یک سیستم نیست تا مسلط به برنامه بشود ۶ماه تا بشناسد اصلاً بدنه را را فرصت نداریم فقط من از برنامه‌یی که وزیر محترم ارائه دادند از برنامه ۷۷ صفحه‌یی که البته من کتاب آن در دست من هست تقریباً نزدیک به ۳۰ صفحه آن تصاویری وجود دارد می‌خواهیم بگوییم خیلی جالب هست آمده چالشها معضلات راه‌کارهای نظری تئوری همه را سرچ بکنیم در اینترنت همه اینها مشخص می‌شود»مطالب مرتبط


قدرتهای کوچک متحد قدرتهای بزرگ متشتت و متوهم را سرنگون می‌کنند ـ یک قانون مبارزه


بررسی وزیران رئیسی جلاد و صحنه برملا شدن گوشه‌هایی از فساد حکومتی و بحرانهای بی‌علاج رژیم آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: