با حکم رئیسی جلاد ـ پاسدار رضایی وارد تیم اقتصادی دولت شد

پاسدار رضایی وارد تیم اقتصادی دولت شد ـ با حکم رئیسی جلاد


در ادامه سهم‌خواهی دستجات درونی باندهای خامنه‌ای، آخوند رئیسی جلاد طی حکمی پاسدار محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی خود منصوب کرد (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳شهریور).


سپردن این منصب به پاسدار رضایی توسط آخوند جلاد رئیسی نشان از ضعف او در درگیریهای دستجات درونی باندهای خامنه‌ای است که مجبور شده برای ساکت نگه‌داشتن آنها، با بذل و بخشش از مناصب حکومتی به آنها باج بدهد.


مقامات آرژانتین انتصاب پاسدار محسن رضایی، متهم حمله تروریستی در بوئنس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ به‌عنوان معاون آخوند جلاد رئیسی در امور اقتصادی را محکوم کرد.


پیش‌تر نیز این کشور منصوب شدن پاسدار احمد وحیدی به‌عنوان وزیر کشور رژیم ایران را محکوم کرده است.


در بیانیه‌یی که توسط وزارت‌خارجه آرژانتین منتشر شد، آمده است: "آرژانتین تأیید نامزدی احمد وحیدی و انتصاب محسن رضایی در سمت‌هایی در دولت ایران را به‌شدت محکوم می‌کند".


به‌گفته مقامات آرژانتینی، انتصاب وحیدی و رضایی "توهین به دادگستری آرژانتین و قربانیان حمله تروریستی وحشتناک" در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنس‌آیرس استمطالب مرتبط


رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران عنوان کرد ـ اعتماد آسیب دیده مردم باید بازسازی شود


پاسدار محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی جلاد شد

لطفا به اشتراک بگذارید: