خامنه‌ای در دیدار با کابینه گفت ـ آزادی جوانان را در چارچوب قانون تضمین کنید

آزادی جوانان را در چارچوب قانون تضمین کنید ـ خامنه‌ای در دیدار با کابینه گفت


پرواز با پای آهنین
پیش شیخ آمد دلیری نوجوان
با دو پای آهنین، معلولسان
گفت: «من محسن، محمد باقرم
پا ندارم من، ولی بس قادرم
راه پیمایم به اوج تیردار
با پر ایمان خود ققنوس وار
باز می‌دانم که خیزم من ز خاک
خون جاری زمانه سرخ و پاک
بیهده بر لغزش از راهم مکوش
تف کنم بر خوی شیخ دینفروش
گفته بود این را به یارانش ز پیش
گر رسم بر چوبهی آن دار خویش
با عصایم می‌زنم بر مغز دیو
گاه مردن می‌خروشم با غریو
پرکشم با پای آهن، چون عقاب
تا نپندارند ترسم زان کلاب
او پرید و کرد بر عهدش وفا
هیچ کس دیده پرنده با عصا؟مطالب مرتبط


کوره‌های آدم‌سوزی خامنه‌ای ـ کوره‌های آدم‌سوزی هیتلر


نظام ولایت فقیه درهم تنیده با شکنجه و کشتار

لطفا به اشتراک بگذارید: