انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیسی جلاد هوش و استعداد خودش را در ۱۶سالگی به رخ کشید

ضمن دفاع از کودک همسری: انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیسی جلاد هوش و استعداد خودش را در ۱۶سالگی به رخ کشید


در این گزارش یک مددکار اجتماعی به‌نقل وضعیت دردناک یک خانواده و مادر بزرگی می‌پردازد که دو کودک دو ساله و نیم و 4ساله‌ی دختر ۲۲ساله‌اش را که دو ماه است خودکشی کرده نگهداری می‌کند. دخترش که در ۱۲سالگی ازدواج کرده بود، بعد از ده سال تحمل یک زندگی تلخ با همسری معتاد که او را هم معتاد کرده، خودکشی کرده است.


میثم پسرک دو ساله و نیمه از مددکار سؤال می‌کند:‌


می‌خوای من رو با خودت ببری؟


مهناز رو چی؟ اون رو حتماً می‌خوای با خودت ببری!


مددکار توضیح می‌دهد آن‌قدر بچه را با خودشان برای گدایی برده‌اند که میثم دائم فکر می‌کند هرکس به خانه‌شان می‌آید موقع رفتن آنها را هم می‌برد گدایی. برای یک روز سخت و تمام روز گرسنه و تشنه. این کودک از چیزهایی می‌ترسد که حتی هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم تصورش را بکنیم. ترس‌های یک کودک دو ساله. کودکی که دو ماه است، مادر 22ساله‌اش را با خودکشی از دست داده؛ درست جلوی چشمانش.


پدر بچه‌ها معتاد است و اگر هم گاه گاهی سراغی از بچه‌ها می‌گیرد برای این است که آنها را به گدایی ببردمطالب مرتبط


مخبر دزفولی: سرعت علم در ایران آنقدر زیاد است که نگران عقب ماندن بقیه هستیم


لطفا به اشتراک بگذارید: