آخوند احمد خاتمی گفت: همراهی با ولایت، ستون فقرات سیاست ماست

همراهی با ولایت، ستون فقرات سیاست ماست ـ آخوند احمد خاتمی گفت!


آخوند احمد خاتمی امام جمعهٔ رژیم در تهران طی سخنانی در تلویزیون رژیم گفت: نکته آخر در رابطه با مذاکرات هسته‌یی هست، سیاست نظام اسلامی به‌نظر می‌رسد که این باشد که هیچ وقت ما با اصل مذاکره مخالف نبودیم لاکن با دو قید:


قید اول ما این است که مذاکراتی را که ما در پی آن هستیم که کل تحریم لغو بشه چه تحریم‌های هسته‌یی چه تحریم‌های حقوق‌بشری این هست که ایران را قانع شود.


دو - ما مذاکره برای مذاکره را نمی‌خواهیم ما مذاکرات فرسایشی را نمی‌خواهیم و هرگز اقتصاد خودمان را هم به مذاکرات گره نخواهیم داد مذاکرات اینچنینی از نگاه نظام با این دو قید مطلوب استمطالب مرتبط


وای به روزی که ایران به پا خیزد


لطفا به اشتراک بگذارید: