موشکاف ۱۰مهر۱۴۰۰ ـ الهی درد و بلاتون بخوره تو ملاج عظما

الهی درد و بلاتون بخوره تو ملاج عظما که هر چی بلا بدتری هست زیر سر اونه ـ موشکاف ۱۰مهر۱۴۰۰


موشکاف: سلام! ب‌ب‌به‌به! دوستان و رفقا! خوش اومدین! صفای وجودتون! الهی درد و بلاتون بخوره تو ملاج عظما که هر چی بلا بدتری هست زیر سر اونه.هاهاهاها. از جمله کرونا که یارو عظی با تحریم واکسن فایزر و مدرنا، نزدیک به نیم میلیون آدمو ریخت تو کوره‌های آدمسوزی کرونا. بعد هش ماه که دیدن هوا پسه و ملت بدجوری عصبانین یه ریزه واکسن وارد کردن و گفتن فایزر هم میاریم.


شایع شده بود که واکسن فایزر می‌خواهند بیاورند. ما واکسن فایزر به صورت بسیار محدود. فقط برای خانم‌های باردار آوردیم و به هیچ وجه به کس دیگه واکسن فایزر نمی رسه.


مجری: آخرین خبرها از فایزر و مدرنا و جانسون‌اند جانسون


محمدی: فایزر و جانسون اند جانسون را ما تأیید کردیم یعنی مجوز تأیید مصرف اضطراری را گرفتند ولی چون خیلی خوش قول نیستند مارویش خیلی حساب باز نمی‌کنیم قطعاً ما واردات اینها را داریم


موشکاف: هاهاهاها. اونا خوش قول نیستن یا اینکه عظی ورود این واکسنا رو ممنوع کرده بود؟ اما شارلاتانا هنوز مرکب این حرفاشون خشک نشده دبه کردن هاهاهاها.


چرا مجوز واردات فایزر به کشور لغو شد؟!


هر چند از واردات فایزر پس از مرگ ۱۲۰ هزار نفر در ایران به عنوان نوشدارو بعد از مرگ سهراب تعبیر می‌شد، این خوش ‌بینی و امیدواری به مقامات سلامت کشور با خبر لغو واردات واکسن فایزر دیری نپایید و ناامیدی جای آن را گرفت و حتی باورمندی به کنترل و مهار بیماری کرونا به واسطه تزریق واکسن‌های معتبر خارجی در کشور از بین رفت.


مسوولیت عدم‌تمایل مردم ایران به تزریق واکسن‌های موجود و شکست ایمنی جمعی در مقابل ویروس برعهده کسانی است که واکسیناسیون جمعیت کشور را هشت ماه با خودتحریمی و وعده‌های کذب تولید واکسن داخلی به تعویق انداختند و پس از شکست‌های پی‌درپی در کنترل و مهار بیماری و غرق‌کردن مردم در پیک‌ها و موج‌های متعدد کرونا همچنان بر مواضع قبلی خود مصر هستند.مطالب مرتبط


موشکاف ۹مهر۱۴۰۰ ـ مم‌باقر قالیباف گفت دیگه مردم هیچ بهانه‌ای رو ازمون نمی‌پذیرن و وقت کاره


بازگشایی مدارس در حاکمیت نظام جور و جهل

لطفا به اشتراک بگذارید: