جهان صنعت : نقشه رفاه ایرانیان ؛ به سبک خامنه ای و رئیسی !

نقشه رفاه ایرانیان ؛ به سبک خامنه ای و رئیسی ـ جهان صنعت


روزنامه حکومتی جهان صنعت در مورد افزایش نرخ فلاکت‌زدگی مردم ایران در حاکمیت چپاولگر آخوندها نوشت:


در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی، حجم کل نقدینگی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز رقم ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. سرعت بالای رشد تورم نمود تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای تأمین مالی بودجه بوده است. برآیند متغیرهای بیکاری و تورم در دو تصویر یاد شده شاخص فلاکت ۵۱.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نسبت به فصل پایانی سال گذشته ۵.۷درصد افزایش داشته است...


با احتساب نرخ بیکاری ۸.۸ درصدی و نرخ تورم ۴۳ درصدی در بهار امسال، نرخ رشد شاخص فلاکت به ۵۱.۸درصد می‌رسد که ۷.۵ درصد بیشتر از زمستان سال گذشته است. پیش از این بالاترین نرخ شاخص فلاکت۵۳.۱ درصد و مربوط به تابستان سال ۹۸ بوده است. حال روند افزایشی نرخ تورم به کمک این شاخص آمده و به افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان منجر شده است.مطالب مرتبط


جهان صنعت : برجام اسیر تئوری« اره دو سر»؛ …عظمای مفلوک ، نه راه به پیش و نه راه به پس!


افزایش نرخ فلاکت‌زدگی مردم ایران در حاکمیت ننگین آخوندها


لطفا به اشتراک بگذارید: