ترانه طنز قزوینی ـ سفرهای استانی رئیسی

سفرهای استانی رئیسی ـ ترانه طنز قزوینی


سفرهای استانی آخوند رئیسی از اون سریالهای تکراری و مسخره ایه که حتی بین خود آخوندها و بسیجی ها هم بیننده نداره. اگه نگاهی به رسانه های حکومتی بیاندازید خواهید دید که خودشون هم از پوشالی بودن این سفرها و نمایشی بودن اونها می نویسن.


خشم و نفرت مردم از آخوند رئیسی و نمایشهای مشمئز کننده اون هم که دیگه نیازی به توضیح نداره. چشمه ای از همین خشم و نفرت رو در اعتراضات مردم یاسوج و بوشهر دیدیم. در هر حال امروز کلیپی به دستمون رسیده که حاوی پیامی از مردم خونگرم و با صفای استان قزوینهمطالب مرتبط


ترانه طنز ـ رئیسی در شانگهای


دولت مطلوب «آقا» و رئیس آن!

لطفا به اشتراک بگذارید: