گفتگوی هفته پیک شادی ـ ویژگی تیره پاسدارسانان

ویژگی تیره پاسدارسانان ـ گفتگوی هفته پیک شادی


انجمن فیزیک ایران در پی ادعای پاسدار فدوی مبنی بر «سرمنشاء بودن علم کوانتوم» روز ۷مهر واکنش نشان داد و در سایت خود نوشت: «در روزهای اخیر اظهارات یکی از صاحب منصبان کشور، انعکاس وسیعی در داخل و خارج کشور داشته است. متأسفانه بی‌پایه و اساس بودن این ادعا چنان است که موجی از تأسف و شرمندگی را در دوستداران پیشرفت و اعتلای کشور برانگیخته است».


این گزارش می‌افزاید: «متأسفانه در کشور ما درک کاملاً نادرستِ رهبران سیاسی و نظامی از پیشرفت علمی و اشتیاق آنها برای پیشی گرفتن زودرس از قدرتهای بزرگ، نه تنها این فاصله را کم نکرده بلکه روزبه‌روز خسرانهای بزرگی را به‌کشور و سرمایه‌های ملی آن تحمیل کرده است».


انجمن فیزیک ایران از قدیمی‌ترین انجمنهای علمی در ایران می‌باشد.مطالب مرتبط


گفتگوی هفته پیک شادی ـ واردات واکسن و داستان تلفن زدن رئیسی


پاسخ انجمن فیزیک ایران به ادعای ابلهانه پاسدار فدوی

لطفا به اشتراک بگذارید: