طنز تلخ- خیلی بزرگش نکنید

خیلی بزرگش نکنید ـ طنز تلخ


خامنه‌ای در اوایل شیوع این بیماری گفته بود: بلای آن‌چنان بزرگی نیست می‌توان با دعا و توسلات (حلش کرد) فوق‌العاده نیست بزرگش نکنیم. معلوم نیست آخوندها چرا خودشان با دعا و توسلات بر این اپیدمی غلبه نکردند و جل و پلاس خود را از قم جمع کرده و به جزایر گرم جنوب گریختند.


سپس گفته بود: خیلی بزرگش نکنید، این مسأله‌ای گذراست از این حوادث خیلی پیش می‌اید خیلی بزرگش نکنید. و سرانجام در ۲۱فروردین درونمایه ضدانسانی خودش را با عباراتی که حاکی از فقدان هر گونه احساس انسانی نسبت به پرپرشدن مردم ایران در فاجعه کرونا می‌باشد را به‌خوبی آشکار کرد و گفت: «کرونا چیز عجیبی نیست از این چیزها همیشه بوده، در جنگهای جهانی میلیونها نفر... کشته شدند در ماجرای کرونا هم تعدادی از دست رفتند».


البته برای آخوند سفاکی که دست در خون بیش از صد هزار نفر از رشیدترین فرزندان مردم ایران داشته و عامل کشتار چندصدهزار نفر از مردم سوریه و منطقه می‌باشد کشتار کرونا عجیب نیست از طرفی به‌نظر می‌رسد او با یادآوری تلفات جنگهای جهانی می خواهد چند میلیون نفری را به قربآنگاه کرونا فرستاده تا بدینوسیله چند صباحی بر عمر حکومت ننگین خود بیافزاید.مطالب مرتبط


ترانه طنز ـ بلوف درمانی


عارف شیرازی:‌ کرونا فاجعه وحشتناک برای ملتها و نعمت و فرصت برای آخوندها

لطفا به اشتراک بگذارید: