موشکاف ۴آبان۱۴۰۰ ـ عظمای فلک زده زده تو کار جمع و جور کردن بسیجیا و پاسدارای ریزشیه

عظمای فلک زده زده تو کار جمع و جور کردن بسیجیا و پاسدارای ریزشیه ـ موشکاف ۴آبان۱۴۰۰


موشکاف: به به ! دوستان و رفقا! سلام به همه‌تون! ایشالا که رو به راه باشین و سر زنده.هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که عظمای فلک زده زده تو کار جمع و جور کردن بسیجیا و پاسدارای ریزشیه. آخه این روزا موج ریزش بسیجی‌مسیجیا و پاسدار ماسدارا، داره عظما رو دقمرگ می‌کنه. هاهاهاها.

در مقابل بی‌حالی و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه، انسان پایداری کند؛ در مقابل دشمن پایداری کند؛ در مقابل مصائب گوناگون، خودش را حفظ کند، نفْسش را حفظ کند، پایداری کند


شما مسئولانی که در اینجا تشریف دارید و مسئولان کشور در همه‌ٔ رده‌ها، آنچه از همه چیز برایتان مهم‌تر است صبر است. بایستی پایداری کنید، مقاومت کنید، فشارها را تحمّل کنید، مشکلات را تحمّل کنید و راه را ادامه بدهید؛ متوقّف نباید بشوید.


موشکاف: هاهاهاها. خودش با دست خودش سگ و سیله‌هاشو پیش پای یارو خبیثی رد صلاحیت کرده، طوری که حتی هم‌باندیاش هم دیگه بریدن! زیر فشار نفله شدن.هاهاهاهاها. عظی هم ازشون می‌خواد که بیشتر از این وا ندن، بازم تحمل کنن بلکه فرجی بشه و خبیثی بتونه نظامو جمع و جور کنه. اما آب در هاون می‌کوبن.اهاهاها. آخه خبیثی که بجز باید درمانی و ایشالا ماشالا کار دیگه‌یی بلد نیست با ایشالا ماشالا هم که چیزی حل نمیشه، هاهاهاها. یادتونه رفقا! این بندة ناقابل چطور پنبة ایشالا ماشالای یارو خبیثی رو می زدم؟ ملاحظه بفرمایین که چطور یارو جلاده رو چزونده.هاهاهاها.


بعضیها گاهی می‌گویند فلانی چرا در صحبت هایش زیاد می‌گوید انشاالله باز هم می‌خواهم بگویم انشاالله این اقدامات را خواهیم کرد


موشکاف: هاهاها. آخه این بدبخت فلک زده که غیر از ایشالا درمانی، چیزی تو چنته نداره.هاهاهاها. ایشالا ماشالاهاشو باید بذاره در کوزه آبشو بخوره. ملاحظه بفرمایین که تو همین روده درازیاش چقدر ایشالا ایشالا کرده.هاهاهاها.


که انشاالله مستند به این سند چشم‌انداز را هم بسیار روشن می‌بینیم انشاالله مسأله مسکن انشاالله با اقداماتی که بخشهای مربوطه می‌کنند آنچه که هم در قانون صراحت دارد و هم وظیفه ما هست انشاالله دنبال خواهیم کرد اینها مسائلی است که انشاءالله بحث پیگیری آنچه که در سفرها مطرح می‌شود انشاالله پیگیری خواهد شدمطالب مرتبط


موشکاف ۳آبان۱۴۰۰ ـ خبیثی در رابطه با وعده‌های انتخاباتیشون سر مسکن دبه درآوردن


نمای روز ـ اعتراف خامنه‌ای به بن‌بست و شکست در منطقه!

لطفا به اشتراک بگذارید: