آرمان ملی:آقای شهردار! وعده های‌تان را فراموش کردید؛...فساد وفامیل بازی زاکانی

آقای شهردار! وعده های‌تان را فراموش کردید؛...فساد وفامیل بازی زاکانی ـ آرمان ملی


نمونه دیگر چنین مدیرانی انتخاب آقای زاکانی به‌عنوان شهردار تهران است. این در حالی است که وی هیچ تخصصی در زمینه مدیریت شهری ندارد. یک نظامی باید کار نظامی‌گری کند و بهتر است به امور نظامی‌ کشور بپردازد.


کسی که نظامی است نمی‌تواند در پستها غیرتخصصی مانند استانداری فعالیت کند. واقعیت دیگر این‌که هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد.


در هیچ کشوری تغییر حکومت مشکل مردم را حل نکرده، بلکه رفاه بیشتر و رسیدگی به مشکلات مردم بوده که مردم را نسبت به آینده امیدوار نگه داشته است. در کشورهای جهان همه رؤسای جمهوری تلاش می‌کنند بیکاری را در جامعه کاهش بدهند.


به همین دلیل نیز اگر در زمان یک رئیس‌جمهور بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند مردم دیگر به آن رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند و فرد دیگری را انتخاب می‌کنند. از منظر جامعه شناختی در شرایط نامناسب اقتصادی فساد، فحشا و بزهکاری اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.


تا چه زمانی می‌توان کشور را با شرایط کنونی مدیریت کرد؟ هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را با تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم.مطالب مرتبط


آرمان ملی:اقتصاد دستوری را کنار بگذارید؛لطفا…،رئیسی و دستورات مسخره‌اش!


هشدار نسبت به انباشت پاسداران در کابینه رئیسی

لطفا به اشتراک بگذارید: