رئیسی در سخنرانی‌اش گفت: من آینده را روشن می‌بینم!

من آینده را روشن می‌بینم! ـ رئیسی در سخنرانی‌اش گفت ـ ۱۵آبان۱۴۰۰


به‌سخره گرفتن حرف رئیسی درباره «مذاکرات نتیجه محور»، توسط روزنامه حکومتی


روزنامه حکومتی جهان صنعت ضمن به‌سخره گرفتن حرف رئیسی درباره «مذاکرات نتیجه محور»، نوشت: واشنگتن و غرب، اعتقادی به قدرت‌نمایی زمینی و دریایی ما در وجه پدافندی آن ندارند، بلکه آن را پروسه «برجام‌پرانی» تعبیر کرده و می‌کنند. به این ترتیب نباید به مذاکرات ۲۹نوامبر و مذاکرات سلسله‌ای بعد از آن امیدی داشت، بلکه باید برجام را پایان‌یافته تلقی کرده و شاهد مرگ و امحای آن باشیم.


این روزنامه به‌نقل از میرزایی نماینده سابق مجلس رژیم نوشت: خود آقایانی که الآن مدعی هستند نباید اقتصاد کشور را به نتیجه مذاکرات گره زد، می‌دانند که مذاکرات و نتیجه آن بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است (روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت ۱۵آبان۱۴۰۰).مطالب مرتبط


رسانه‌های حکومتی اذعان کردند: فامیل بازی در دولت رئیسی رکورد زد!


به‌سخره گرفتن حرف رئیسی درباره «مذاکرات نتیجه محور»، توسط روزنامه حکومتی

لطفا به اشتراک بگذارید: