موشکاف ۱۵آبان۱۴۰۰ ـ خبیثی تو سریال سفردرمانیاش پاشد رفت سمنان

خبیثی تو سریال سفردرمانیاش پاشد رفت سمنان ـ موشکاف ۱۵آبان۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! دوستان و رفقا! حال و احوالتون چطوره؟ رو دورین؟ رو به راهین؟ به امید خدا همیشه سرحال و تندرست باشین.هاهاهاها. عرضم به حضورتون که یارو خبیثی تو سریال سفردرمانیاش پاشد رفت سمنان تا اونجا چندین دوز ایشالا درمانی به نظام تزریق کنه. هاهاهاها.


انشاالله در این سفر
انشاالله این مسائل
برسیم انشاالله
و این جزو دستورات و برنامه های کاریست که انشاالله
انشاالله دنبال خواهد شد


موشکاف:هاهاهاها. اگر دردم یکی بودی چه بودی! هاهاهاها. این یارو خبیثی با شیش کلاس سواد، غیر ایشالا درمانی، تو سبدش «باید درمانی» هم داره. هاهاهاها. یه فقره شو داشته باشین.هاهاهاها.


آیا خشکسالی باید برای ما یک محدودیت ایجاد بکند که ما برای رفع مشکلات مان چه آب شرب چه آب کشاورزی چه آب صنعتی ما احساس می‌کنیم با یک بن‌بست مواجه هستیم هرگز چنین چیزی نیست! ما باید تلاش بکنیم حتماً باید آن کار را انجام بدهیم پس باید حرکت کنیم برای استفاده بهتر از منابع آبی‌مان ما منابع آبی‌مان را باید مدیریت بکنیم


موشکاف: هاهاهاها. بندة موشکاف که سهله، الان تو استبل نظام هم پنبة ایشالا ماشالا ها و باید درمانی خبیثی رو هم دارن می‌زنن.هاهاهاها.


جناب آقای رئیسی ارزیابی اولیه از اقدامات شما نشان می دهد که تمام این رفتارها به ویژه سفر به استان ها عمدتاً تسکین محور است نه درمان محور زیرا این مدل حکمرانی نشانی از درمان مشکلات ندارد از سوی دیگر وجود ضعف شدید در ادبیات گفتمانی جنابعالی در عرصه‌های مختلف به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و دستاویز قرار گرفتن این ادبیات در شبکه های متعدد اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی زیبنده کشور نیست و شایسته است هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این روند اقدام نماییدمطالب مرتبط


موشکاف ۱۴آبان۱۴۰۰ ـ چه مذاکره بکنن و چه نکنن واسه نظام ضرره


اعتراف رئیسی جلاد به تعطیلی دهها کارخانه در مهدی‌شهر سمنان

لطفا به اشتراک بگذارید: