کلید: میلیونها خانوارایرانی زیر خط فقر؛.. کلید شدن «کلــید» به خاطرترسیم دست مسبب اصلی «خامنه‌ای»!

میلیونها خانوارایرانی زیر خط فقر؛.. کلید شدن «کلــید» به خاطرترسیم دست مسبب اصلی «خامنه‌ای»! ـ کلید


دستگاه سانسور رژیم تحت عنوان «هیات نظارت بر مطبوعات» امتیاز روزنامهٔ حکومتی «کلید» را لغو کرد.


روزنامهٔ حکومتی کلید در صفحهٔ اول شمارهٔ ۱۵آبان خود، به‌صورت معناداری عکس دست خامنه‌ای را به‌صورت گرافیکی درج کرده بود که در حال کشیدن خط فقر است و روی آن نوشته شده: «میلیونها خانوار ایرانی زیر خط فقر».


باشگاه خبرنگاران بسیجی ضمن تأیید این‌که انتشار این عکس باعث بسته شدن این روزنامه شده، نوشت: «شکل و قلم ترسیم کننده، مربوط به تصویری از نامه‌نگاری خامنه‌ای است!»


به گفتهٴ کارشناسان، تشتت درونی و مسأله‌دار شدن بدنهٔ نظام، به‌خاطر بحرانهای عظیم اجتماعی و گرانی و فقر، در حال افزایشی چشمگیر است؛ و حتی از تریبون نمایش‌هایی که خود رژیم راه می‌اندازد هم، صدای اعتراض و نارضایتی شنیده می‌شود.مطالب مرتبط


شرق:روحانی درپرده آخر؛…خامنه‌ای، «حسن کلیدساز» و مجمع تشخیص مصلحت نظام؟


لغو امتیاز روزنامهٔ حکومتی کلید، به‌خاطر انتشار معنادار عکس دست خامنه‌ای کنار خط فقر مردم

لطفا به اشتراک بگذارید: