موشکاف ۱۷آبان۱۴۰۰ ـ این روزا تو استبل نظام یقة خبیثی رو می‌گیرن

این روزا تو استبل نظام یقة خبیثی رو می‌گیرن ـ موشکاف ۱۷آبان۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام تقدیم به همة دوستان و رفقا! صفای وجودتون! گل باشین عمرتون عمر گل نباشه!هاهاهاها. یکی از رفقا می‌گفت موشکاف! وقتی وضعیت استبل نظامو می‌بینم، یاد دم‌دمای در رفتن یارو مم‌رضاشا می‌افتم. اون موقع هم تو مجلسشون یقة شاهو می‌گرفتن. هاهاهاها. گفتم به قول معروف زمین که سفت باشه گاوا به هم شاخ می‌زنن! بخاطر همینه که تو استبل نظام یقة خبیثی رو می‌گیرن.هاهاهاها


اما نکته‌یی خدمت رئیس‌جمهور دارم، سه ماه از شروع کار دولت می‌گذرد به‌نظر می‌رسد برخی از وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر می برند، جناب آقای رئیسی خبرهای خوبی از تیم اقتصادی جنابعالی به خانه ملت نمی‌رسد، ظاهراًبرخی اختلاف‌نظرها در تیم اقتصادی فشار سنگین گرانی و تورم که سالها کمر مردم را خم کرده است به حاشیه رانده است
هم‌چنین احساس می‌شود که رابطه دولت و مجلس هم قدری رو به سردی می‌رود


موشکاف: هاهاهاها. نه تنها ماه عسل وزرا تموم شده، ماه عسل و خوش خوشان مجلس و دولت هم تموم شده و فشاربحرانها نمی‌ذداره که اینا واسه هم تعارف تیکه پاره بکنن هاهاهاها. حالا این یارو رو داشته باشین که بر شاخ نظام نشسته و بن می‌بره.هاهاهاها.


مسیر قطار اقتصاد و گرانی کی تغییر خواهد کرد! آقای رئیسی پیشنهاد می‌دهم اگر نمی‌توانید قیمتها را کاهش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق بازنشستگان را اضافه کنید، اگر نمی‌توانید حقوق معلمان را افزایش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق کارکنان مظلوم بعضی از وزراتخانه‌ها را اضافه کنید، حداقل برای شعاری که دادید که شعار عدالت بود، حقوق‌های نجومی را کاهش دهید، این‌که سخت نیست. بیش از چند هزار نفر هم نمی‌شوند.


امروز حداقل حقوق بعضی‌ها طبق قانون ۱۷برابر به عبارتی ۲۱برابر است یعنی بیش از ۴۰ و ۵۰میلیون تومان دریافت می‌کنند
موشکاف: هاهاهاها. آخه ناکس! یکی از اون نجومی‌بگیرا خودتی. البته واسه ساکنان استبل نظام علاوه بر حقوق نجومی، رانت و زیرمیزی و کارچاق کنی و شراکت در هپلی هپو هم روشه. هاهاهاها. اما رفقا! چی شده که اینا اینطوری هشدار میدن و سنگ محروما رو به سینه می‌زنن.هاهاهاها. گوش کنین!مطالب مرتبط


موشکاف ۱۶آبان۱۴۰۰ ـ عظی واسه بیرونی کردن قرار مذاکره مجبور شد همون روز آرتیست بازی دریایی را بندازه


رئیسی چقدر مهلت می‌خواهد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: