اصفهان بپاخاست: تظاهرات بیش از ۳۰هزار نفر در بستر زاینده رود

تظاهرات بیش از ۳۰هزار نفر در بستر زاینده رود ـ اصفهان بپاخاست ـ ۲۹آبان۱۴۰۰


تجمع بزرگ کشاورزان خشمگین اصفهان امروز جمعه ۲۸آبان بر اساس فراخوان قبلی با شعار «زاینده‌رود من کو» برگزار شده است. در این تجمع اقشار مختلف مردم اصفهان شرکت دارند.


اعتراضات و تحصن کشاورزان استان اصفهان در بستر خشک زاینده‌رود وارد دوازدهمین روز شد؛ تجمع اعتراضی کـشاورزان اصفهان از روز دوشنبه ۱۷ آبان آغاز شده و به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد. در این مدت هر روز اقشار مختلف مردم اصفهان با حضور در زاینده‌رود به حمایت از کشاورزان پرداختند.


خیزش هزاران نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت حقابه و نابودی زاینده رود.


تلویزیون رژیم مجبور به اعتراف به این حضور گسترده شد.


شعار مردم و کشاورزان اصفهان: اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. زاینده رود من کو، زاینده رود جاری حق مسلم ماست. تا آب نیاد به رودخونه ما بر نمی‌گردیم به خونه.


رژیم آخوندی اینترنت تلفنهای همراه را در منطقه پل خواجو قطع کرده است.


خیزش مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت حقابه و نابودی زاینده رود


شعارهای مردم:‌
اصفهانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد!
توپ ، تانک ، فشفشه زاینده رود باز بشه
تا آب نیاد به رودخونه، ما برنمی‌گردیم به خونه!مطالب مرتبط


خامنه‌ای گفت: باید حداقل به ده کشور اول دنیا در مسئله هوش مصنوعی برسیم!


مقابله خامنه‌ای با قیام اصفهان با مفتضح‌ترین ترفندها علیه مجاهدین


لطفا به اشتراک بگذارید: