۴ آذر ـ ۲۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ـ ۴ آذر ـ ۲۵ نوامبر ـ ۴آذر۱۴۰۰


خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. در این شکل از خشونت، جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است یعنی نفس زن بودن علت اعمال خشونت و آزار قربانی است و نه هیچ جرم و تخلفی که مطابق قانون مستوجب مجازات باشد.


از سال ۱۹۸۱، روز ۲۵نوامبر به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان انتخاب شد و ۱۸سال بعد؛ یعنی در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ این روز رسماً در مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان «روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان» نامگذاری و تصویب شد. با این حال ـ پس از چند دهه ـ هنوز شاهد خشونت سیستماتیک علیه زنان در جهان به‌ویژه زنان میهنمان هستیم.مطالب مرتبط


سوئد دادگاه نسل‌کشی سال ۶۷: حمید نوری از بیخ منکر فتوای خمینی و اعدامها شد


۲۵نوامبر ـ روز جهانی منع خشونت علیه زنان

لطفا به اشتراک بگذارید: