صداگذاری ـ دیدار به جهنم حاج قاسم

دیدار به جهنم حاج قاسم ـ صداگذاری


روزی روزگاری، عراق


پس از حمله‌ٔ آمریکا به عراق، روزگاری بود که پاسدار قاسم سلیمانی، تروریست محبوب اما معدوم خامنه‌ای، در برابر بی‌عملی جامعهٔ جهانی، کشورهای منطقه را جولانگاه گروه‌های تروریستی دست‌آموز خود کرده بود. علی خامنه‌ای هم سر مست از خون‌ریزی و جنایت، لن ترانی می‌خواند و خواب ابر قدرتی و هلال شیعی می‌دید!


در این میان اولین سوژه‌ٔ حمله و هجوم و جنایت برای خامنه‌ای و سلیمانی کسی جز مجاهدین نبودند. به جز محاصره دارویی و غذایی و بستن آب و زندان سازی، حمله‌های زمینی و هوایی و موشکی و تروریستی و انفجار و گروگان‌گیری، آن هم با کمک نخست‌وزیر دست‌نشانده بارها و بارها علیه پایگاه مجاهدین و حتی کارگران شاغل در پایگاههای مجاهدین در عراق تکرار شد.مطالب مرتبط


طنز صداگذاری مراسم انتقال آفتابه به عزیز دل عظما- رئیسی ـ دیپ فیک


خامنه‌ای و باخت در قمار روی میز عراق

لطفا به اشتراک بگذارید: