موشکاف ۳دی۱۴۰۰ ـ  امروز می‌خوام صدتا دست مریزاد و چند صدتا ایول تقدیم معلما بکنم

امروز می‌خوام صدتا دست مریزاد و چند صدتا ایول تقدیم معلما بکنم ـ موشکاف ۳دی۱۴۰۰


سلام به دوستای با مرام موشکاف، امیدوارم که سالم و سرزنده باشین.
که امروز با خروش و امروز می‌خوام صدتا دست مریزاد و چند صدتا ای‌ول تقدیم معلما بکنم که به الدرم بلدرم سگای زنجیری عظما محل سگ نذاشتن و در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، ۱۰۰ تا کشیده آبدار تو گوش عظی زدن تا بفهمه با کی طرفه ضمناً دم هموطنامون تو شهر های کردستان گرم که اونا هم با اعتصاب و اعتراض خودشون، عظما رو روی ویبره بردن


معلمان:‌ معلم زندانی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی ازاد باید گردد. معلم می میرد ذلت نمی‌پذیرد. آموزش رایگان حق دانش اموز. معلم بپا خیز برای رفع تبعیض. ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما. فرهنگی داد بزن حقتو فریاد بزن


موشکاف:‌ وای‌وای‌وای دودمان عظما داره به باد می‌ره!! این آخوند خبیثی با اون یارو پاسدار خالیباف خواستن با شامورتی‌بازی و دغل‌کاری حقوق معلما رو بالا بکشن و طرح رتبه‌بندی را ماست‌مالی کنن، البته خودشون هم بهش‌ می‌گن طرح حقه‌بندی، سرهم بندی، فقط یه نمونه از دغل‌کاری‌های اینا رو توجه کنید:


روزنامه حکومتی مستقل ۱ دی ۱۴۰۰
برای درک عمق عصبانیت معلمان خوانش اظهارنظرهای غیرکارشناسی، تنزیلی و تحقیرآمیز منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس انقلابی به تنهایی کافی است.


منادی تیر ۱۴۰۰ : حقوق معلمان با رتبه بندی به هیات علمی دانشگاه می‌رسد (حداقل ۱۷ میلیون)
منادی مهر ۱۴۰۰: حقوق معلمان با رتبه بندی حداقل ۱۱میلیون می‌شود
منادی آبان ۱۴۰۰: حقوق معلمان با رتبه بندی ۷ الی۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد
منادی اوایل آذر ۱۴۰۰: حقوق معلمان با رتبه بندی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد
منادی اواسط آذر ۱۴۰۰: حقوق معلمان با رتبه بندی ۲ تا سه میلیون افزایش می‌یابد
منادی آخر آذر ۱۴۰۰: حقوق معلمان با رتبه بندی ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومن افزایش دارد


موشکاف: آخه یارو تو اول بگو با خودت چندچندی، پیش این دروغایی که این ببوگلابی می‌گه چوپان دروغگو پیشش دهقان فداکاره، یعنی شارلاتانیسم و دروغای این یارو رو اگه محاکمه بشه کمترین مجازاتش اینه که باید تو هزار تا دفتر صدبرگ از اول تا آخر بنویسه: غلط کردم! غلط کردم!


اما معلما با این دروغ دغل را کوبیدن تو صورت عظما و خبیثی بعله


«معلم زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «وعده زیاد شنیدم، عدالتی ندیدیم»، «معیشت منزلت حق مسلم ماست»، «فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است»، «معلم داد بزن حقتو فریاد بزن».


موشکاف:‌ عظما خواست که با تهدید و ارعاب کاری کنه که معلما به خیابون نیان،‌ اما زهی خیال باطل،‌ عظی تازه این شروع کاره، منتظر بعدیاش باش!
مرحمت زیاد!مطالب مرتبط


موشکاف ۱دی۱۴۰۰ ـ  تو اولین روز زمستون امیدوارم که دلتون گرم و بهاری باشه


تصاویری از خیزش سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰شهر میهن

لطفا به اشتراک بگذارید: