در شهر کرد رخ داد: مجسمه قاسم کتلت چند ساعت پس از نصب به آتش کشیده شد

مجسمه قاسم کتلت چند ساعت پس از نصب به آتش کشیده شد ـ در شهر کرد رخ داد ـ ۱۸دی۱۴۰۰


زمان فنا گشتِ «حاج قاسم» است


عزا بهر او واجب و لازم است


بیآمد ز ره دومین سالگرد


غمین است عظما دلش پر ز درد


بفرمود ایشان که از بهر او


نمایید عزاداری و های هو


برایش گذارید سنگ‌تمام


که گویی سقط گشته اکنون امام


هزاران هزار پوستر رنگ رنگ


بشد چاپ با نام «سردار» ننگ


دو صد طرح و تندیس از او ساختند


به ترسیم و تزیینْش پرداختند


به میدان هر شهر و در هر گذر


نهادند تندیس این بد گهر


نهادند یکی را در شهرکرد


همان شهر شورشگر پر ز گُرد


مقامات استان با دود و دم


رساندند حضوری در آنجا به هم


بگفتند در وصف حالش سخن


ز شرح جنایات این اهرمن


بتی پر کرامت از او ساختند


به وصفش شب و روز پرداختند


بدینسان از آن پرده برداشتند


بت زشت و منحوس را کاشتند


جوانان شورشگر بی‌قرار


نخواهند پذیرفت این ننگ و عار


چو دیدند تندیس این زشتکار


تبهکار کودک‌کشِ پاسدار


به آتش کشیدند سراپای آن


دل مردم از آن بشد شادمان


سران نظام و مریدانشان


هراسان با درد و آه و فغان


به یکباره گریان و نالان شدند


سراسیمه جمله هراسان شدند


تو گویی که «حاج قاسم» نازنین


دگر باره گردید پخش زمین


دل مردمان شاد از این واقعه


ولی بهر آقا چنان فاجعه


رهایی و شادی ایران زمین


قیام است با شورشی آتشین


ز بن کندن ریشه این نظام


جوابش فقط آتش است و قیاممطالب مرتبط


۱۷ دی ـ سالگرد شهادت جهان پهلوان غلامرضا تختی


تندیس در آتش!

لطفا به اشتراک بگذارید: