موشکاف ۲۴دی۱۴۰۰ ـ  گلی به گوشة جمالتون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین

گلی به گوشة جمالتون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین ـ موشکاف ۲۴دی۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام تقدیم به همة شما دوستان و رفقای با مرام! گلی به گوشة جمالتون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین. دم همه تون گرم. هاهاها. عرضم به حضورتون که یارو خبیثی مثل درازگوش گیر کرده تو گل بودجه‌. می‌خوان ارز چار و دویستی رو حذف کنن، اما دنبال همدستن.هاهاهاها. پاس میدن به استبل نظام، اونا هم پاس میدن به دولت خبیثی. هم میخوان جراحی کنن اونم جراحی سنگین، هم میخوان ارواح عمة عظما جلو شوک رو بیگیرن.هاهاهاهاه. می‌ترسن یه چیزی بدتر از قیام آبان رو سرشون آوار شه.هاهاهاها. چون قیمتا سر به فلک می‌کشه. هاهاهاها.


احمد امیرآبادی فراهانی – عضو مجلس ارتجاع – ۲۲ دی
حالا دولت پیش‌بینی اش این است که ۶۰تومان میشه
مجری: کیلویی ۶۰هزار تومان مرغ یعنی اگر
فراهانی: ۲۰تومان ۲۵تومان اضافه میشه
مجری: میشه ۶۰هزار تومان
فراهانی: پیش‌بینی ما یک مقدار بیشتر از این است من پیش‌بینی ام ۸۰تومان میشه
گزارشگر: پیش‌تر نیز رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفته بود اگر ارز ترجیحی از روی نهاده های دامی حذف شود قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۱۱۰هزار تومان و هر کیلو گرم مرغ به ۸۰هزار تومان می‌رسد...


موشکاف: هاهاهاها. این تازه اول کاره، دارن آبو گل آلود می‌کنن که مردم نفهمن چی شد. می‌خوان حساسیت مردمو بیارن پایین و این موجو یه جوری از سر رد کنن. اما اینجور هم نیست که فقط مرغ و تخم مرغ باشه و همونا هم رو همین قیمتا وایسن. ملاحظه بفرمایین.
این روزها، یکی با خط فقر شوخی می‌کند یکی در پیش‌بینی قیمت نهایی مرغ و آن دیگری با نرغ حامل‌های انرژی و نهاده‌های دامی اما هیچکس حواس و هوشش بدهکار این مسئله نیست که «تاب آوری» مردم که فقط با نرخ مرغ کم و زیاد نمی‌شود، با ۱۵ لیتر بنزین به سامان نمی‌شود. این روزها مردم به دنبال دستیابی به پاسخِ سوالات‌شان هستند که: گیریم مرغ بشود ۸۰هزارتومان، چه تضمینی وجود دارد که ۱۸۰هزار تومان نشود؟!

موشکاف: هاهاها، چو دانی و پرسی سوالت خطاست! هاهاهاها. معلومه که هیچ تضمینی وجود نداره. دارن با پاسکاری و شلوغ کاری و این دست اون دست کردن آتیش بودجه، نقش خودشونو سفیدسازی می‌کنن. اما نمی‌تونن وحشتشونو قایم کنن.هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۲۲دی۱۴۰۰ ـ  خبیثی واسه زین کردن قاطر ریاست جمهوری نظام، وعدة  ساخت ۴میلیون مسکن میداد


آغاز بیست‌و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی در آستانه ۳۰دی

لطفا به اشتراک بگذارید: