موشکاف ۲۶دی۱۴۰۰ ـ  جمالتونو گل بارون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین

جمالتونو گل بارون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین ـ موشکاف ۲۶دی۱۴۰۰


موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! جمالتونو گل بارون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین! عجب ترافیکی بود! تماس پشت تماس! از آمریکا و اروپا و خلاصه چار گوشة دنیا گرفته تا خود ایران!هاهاهاها. قربونتون برم که گاهی وقتا پشت نوبت ۴، ۵ساعت، ۵، ۶ساعت شایدم بیشتر منتظر می‌موندین. بترکه چشم عظما و بلرزه تو گورش اون گور بگوری! هاهاهاها چشم و دل همه تون روشن که با این گلریزان.هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که اون روی سکة اقبال مردم به دشمنان قسم خوردة نظام، بی‌اعتنایی و تف لعن‌شون به آخونداس.هاهاهاها.

‌آخوند شاهرخی – ۲۴ دی: قابل‌قبول نیست در مرکز استان مساجد نماز ظهر و عصرشان تعطیل باشد یکی از علل تعطیلی اینها به شما مردم برمی‌گردد ائمه جماعت می‌گویند ما به مساجد می‌رویم مردم حضور پیدا نمی‌کنند


موشکاف: هاهاهاها. اوضاع عظی و آخوندا درام‌تر از این حرفاس! تو خود حوزه‌ هم شاخ عظی شکسته، سکة یه پولش می‌کنن.هاهاهاها.


آیت‌الله بوشهری در این اجلاسیه اظهار داشتند نکند برخی از روحانیان با عده‌یی هم نوایی کنند یا به‌خاطر شعارهایی که دیده می‌شود منفعلانه برخورد کنند و ریشه‌ها را بزنند و بگویند دین از سیاست جداست
متأسفانه برخی از حوزویان با برخورداری از پیشینه بیت عظیم مرجعیت با شعار جدایی دین از سیاست و با تحریف تاریخ حوزه آدرس غلط می‌دهند


موشکاف: هاهاهاها. آخوند حروم لقمه! اولندش تو خودت داری آدرس غلط می‌دی و تحریف می‌کنی! شعار جدایی دین از دولت، نه دین از سیاست! دومندش چرا نمی‌گی که این شعار مال دشمنای برانداز نظامه؟! سومندش اون کسی که تیشه به ریشة حوزه گذاشت، اولش اون گور به گوری بود، دومی‌ش این روضه خون پنج تومنی بود که به خودش می‌گه عظما! سومی‌ش هم سگ و سیله‌هاش تو حوزه هستن. هاهاهاها. همین کارا رو کردن که ملت سایة آخوندو با تیر و تف می‌زنن.هاهاهاها.


آخوند فاضل میبدی – ۱۴ دی:‌ «بسیاری از طلابی که می‌خواهند به بازار بروند، خریدی دارند، یا کاری دارند یا می‌خواهند به مغازه‌ای بروند، سعی می‌کنند با لباس روحانیت نروند، برای اینکه مردم متلک یا فحش می‌دهند... روحانی در تاکسی می‌نشیند، مردم متلک می‌گویند. مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می‌بینند


موشکاف: هاهاهاها. یه وقت فک نکنین، این جوجه طلبه‌ها و این ریزه میزه‌هاشون مورد عنایت ملت قرار می‌گیرنا، دونه درشتاشون بدتر! یارو زائری که از مهره‌های وزارتیه رو داشته باشین که تو اینستاگرامش چه پستی گذاشته.هاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۲۵دی۱۴۰۰ ـ  دم همه تون گرم که با این گلریزان، دک و دندة عظی رو پیاده کردین


گزیدهٔ گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای آن فدا کنند

لطفا به اشتراک بگذارید: