موشکاف ۱بهمن۱۴۰۰ ـ  رئیسی رفت روسیه و تا میتونست توسری و پس گردنی خورد

رئیسی رفت روسیه و تا میتونست توسری و پس گردنی خورد ـ موشکاف ۱بهمن۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام تقدیم به رفقای و دوستان گرام! ایشالا که سردماغ و روبه‌راه باشین.هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که یارو خبیثی رفت روسیه و تا می‌تونست توسری و پس‌گردنی خورد! نوش جون خودش و عظماش میشد.هاهاهاها. اونقدر که تو فضای مجازی مضحکة خاص و عام بود. هاهاهاها. یه نمونه‌اش، فاصلة پوتین از خبیثی.هاهاهاها.


این عکسو ملاحظه بفرمایین! هفتم مهر همین امساله، پوتین و اردغان، رئیس جمهور ترکیه.
حالا اینو ببینین! پسر نیگاه کن فاصله رو! نیگا کن! انگار می‌ترسیده اگه نزدیک خبیثی بشینه نجس می‌شه! البته روزنامه‌های رژیم نوشتن برای حفظ فاصلة اجتماعی و به خاطر کرونا بوده، اما بقیه گفتن برای حفظ فاصله سیاسی بوده. هاهاهاهاها.


موشکاف: هاهاهاها. اما ببینین رئیس جمهور ترکیه چه شق و رق نشسته و گردنشو چه جوری گرفته، اما خبیثی بدبخت مثل بچة کتک خورده و تو سری خورده چه جوری تو صندلیش فرو رفته! هاهاهاها.حالا ملاحظه بفرمایین هدفش از این سفر چی بوده؟هاهاهاها.

ابراهیم رئیسی: منافع مشترکی ما با روسیه داریم و این منافع مشترک و تعاملی که بین ما و روسیه باشه درمنطقه حتما امنیت ساز است


موشکاف: واواوای‌وای‌وای! امنیت ساز! بعله، امنیت نظام در خطره، اونم نه یه قرون دو قرون! خطر رپ‌ت‌پتویینا!هاهاهاها. عظی هم بخاطر همین خبیثی رو فرستاده که دم روسا رو ببینه، یه تیکه دیگه خزرو بده بلکه چوب زیر بغلش بذارن.هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین وزیر خارجه‌اش چی میگه!هاهاهاها.


گوینده : وزیر امور خارجه هم سفر آقای رئیسی به روسیه را نقطه عطفی در سیاست حسن همسایگی و نگاه به شرق دانست و گفت نگاه راهبردی ایران و روسیه به مناسبات خارجی نقطه اتکاء روابط جدید تهران مسکو است


موشکاف: هاهاهاها. این یارو عبدل مبدلیان آیا هیچ وقت سرشو بالا کرده و سر در وزارت‌خونه‌شو خونده؟ و میدونه چی نوشته؟‌هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین اون باندیا چطوری همینو میزنن تو ملاجش.هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۲۹دی۱۴۰۰ ـ  خبیثی دزد و دله تو فکر پر کردن جیب عظماشه


ادامه کشمکش در درون رژیم پس از سفر پرفضیحت و شکست‌خورده رئیسی جلاد به مسکو

لطفا به اشتراک بگذارید: