معرفی فیلم ـ این داستان فیلم آبگوشتی الف ... امنیت

این داستان فیلم آبگوشتی الف ... امنیت ـ معرفی فیلم
نگاهی به وضعیت خراب نظام آخوندی
این رئیس‌جمهور به عظما خوب خدمت می‌کند

خدمتش را با دوصد جرم و جنایت می‌کند

می‌کند هر هفته این استان و آن استان سفر

در سفرها خویش را منفور ملت می‌کند

همرهش یک گله از اوباش و مشتی جیره‌خوار

لشگری داروغه هم او را حفاظت می‌کند

وقتی یک جلاد بنشیند به رأس دولتی

قاتلان را صاحب پست وزارت می‌کند

تا رَوَد هر شهر و هر استان همان بَدو ورود

هم خودش هم رهبرش را غرق لعنت می‌کند

زین سفرها و نمایشهای پر رنگ و ریا

شهر را آلوده از بوی خباثت می‌کند

در صدور وعده با «ایشالله ماشاللهِ» خود

وعده‌های پوچ را اینسان ضمانت می‌کند

محور برنامه‌اش باید نباید گفتن است

این سخن در حل مشکلها کفایت می‌کند

در سفرها بس که گوید مهمل و پرت‌وپلا

دولتش را شاخص جهل و بلاهت می‌کند

بی‌سواد کودنی را چون کند «آقا» رئیس

نوچه‌اش را سوژه طنز جماعت می‌کند

«بیت آقا» را از این پس این عزیز دردانه‌اش

بیش از این درمانده و غرق فلاکت می‌کند

این چنین کابینه با رآس و وزیرانش همه

بهر آنها کوهی از آتش کفایت می‌کند
مطالب مرتبط
معرفی فیلم ـ مفلوک
مضحکهٔ سفرهای استانی جلاد!
لطفا به اشتراک بگذارید: