همدلی:علامت خروج برای نخبگان،...مهاجرت نخبگان ،دستاوردی دیگر از نظام جهل و جنایتِ ولایت

علامت خروج برای نخبگان،...مهاجرت نخبگان ،دستاوردی دیگر از نظام جهل و جنایتِ ولایت ـ همدلی
فاجعه مهاجرت استعدادهای برتر از ایران تحت حاکمیت آخوندها آن‌چنان رو به افزایش است که خبرگزاری حکومتی رکنا نیز به آن اعتراف کرد و نوشت:

حسین‌آبادی دبیرکل انجمن حکومتی استعدادهای برتر ایران به آمار فاجعه‌بار مهاجرت استعدادهای برتر و نوابغ اعتراف کرد و گفت:

«بچه‌هایی که مدال می‌گیرند به واسطه جاذبه خارج از کشور نه، بلکه به‌خاطر کم توجهی‌های موجود در کشور به فکر مهاجرت می‌افتند. ۸۶مدال‌دار المپیادی داشتیم که از این میان ۸۲ تا ۸۳نفرشان مهاجرت کرده‌اند»
مطالب مرتبط
همدلی :رئیس قوه قضائیه؛ تظلم خواه باید هنگام خروج از عدلیه احساس آرامش کند،…آرامش از نوع اژه ای!
مهاجرت ۸۲نفر از ۸۶مدال‌دار المپیادی
لطفا به اشتراک بگذارید: