گفتگو با سرتشتک گاودار حسین سلامی ـ طنز خنده‌دار

طنز خنده‌دار ـ گفتگو با سرتشتک گاودار حسین سلامی
پاسدار سلامی، سرکردهٔ سپاه پاسداران بر تصمیم و دستور خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسنهای معتبر تأکید کرد و باز هم به شکل مسخره‌ای از واکسن با عنوان «سلاح بیولوژیک دشمن» نام برد:

سرکرده سپاه پاسداران گفت:

«... خیلی‌ها دوست داشتند که ما در این شرایط بیماری به سوی دشمنانمان دست دراز کنیم و نیازهایمان را به اونها ارجاع بدهیم و از اونها کمک بخواهیم در حالی که ما به اونها بی‌اعتماد هستیم ما نمی‌توانیم سلامت جامعه‌مان را به‌دست دشمنانی بسپاریم که استفاده از سلاحهای بیولوژیک جزیی از استراتژی مواجهه اونها با دشمنانشان است...»
مطالب مرتبط
گفتگو با رئیسی ـ طنز خنده‌دار ـ مراحل پایانی ساخت یک میلیون مسکن
پاسدار سلامی و تأکید بر ممنوعیت ورود واکسن
لطفا به اشتراک بگذارید: