ترانه طنز ـ از ماه تا چاه ـ داستان آمدن خمینی به ایران

از ماه تا چاه ـ داستان آمدن خمینی به ایران ـ ترانه طنز
ز کجا آمدی ای دیو که بودی ای شیخ

بدتر از هر چه هیولا تو بودی ای شیخ

تو چه هستی که فقط مکر و شررات داری

گوی سبقت تو ز شیطان بربودی ای شیخ

چهل و یک سال تو دارایی یک ملت را

بردی و خوردی و غارت بنمودی ای شیخ

ای که آباد نمودی همه قبرستانها

ملتی را تو عزا دار نمودی ای شیخ

بهترین پاکترین مردم این میهن را

سالها کشتی و تعزیر نمودی ای شیخ

جنگ و ویرانی و مرگ و ستم و ماتم را

روز و شب بر سر منبر بستودی ای شیخ

حق آزادی یک ملت و یک میهن را

نفی کردی همه را غصب نمودی ای شیخ

کلماتی که همه پاک و مقدس بودند

تهی از معنی و آلوده نمودی ای شیخ

همه ایام وطن شیون و زاری کردی

خنده و شادی دلها بربودی ای شیخ

شرح اعمال تو افزون ز دو صد مثنوی است

حاکم سفلهٔ جبار تو بودی ای شیخ

حاصل آنچه بکردی در این دهها سال

آتشی بهر خود آماده نمودی ای شیخ

شورش و خیزش بنیان کنی‌ات در پیش است

به سوی مزبله در حال فرودی ای شیخ

مطالب مرتبط
ترانه طنز ـ وای دارم چی مبینم ـ رئیسی دراکولا
بث‌الشکوای شیطان
لطفا به اشتراک بگذارید: