علم‌الهدی گفت: از هیجان زنان در بازی ایران و عراق خوب صیانت نشد!

از هیجان زنان در بازی ایران و عراق خوب صیانت نشد! ـ علم‌الهدی گفت ـ ۱۲بهمن۱۴۰۰
امام جمعه مشهد گفت: این که شما خواهران را بردید در جو میدان ورزش و تماشای فوتبال، آن هفته هم عرض کردم حضور خواهران در تماشای فوتبال باید صیانت شود. شما زحمت کشیدید جا را جداگانه کردید و فاصله انداختید و متشکر هستیم. اما آن صیانتی که بنده گفتم، نشد. بنده عرض کردم صیانت باید کامل شود، صیانت کامل نیست، با برنامه‌های دیروزی که خواهران رفتند در زمین فوتبال، صیانت از خواهران به طور کامل حفظ نشد، حرکت‌هایی صورت گرفت اما صیانت کامل نشد، باید کامل شود؛ اصلأ جایگاه خواهران در وضعی باشد که هیجانات خواهران در تماشای فوتبال به جایی منعکس نشود که دیروز اینطور نبود.
مطالب مرتبط
با مصوبه کمیسیون تلفیق: خرید سربازی فقط برای ثروتمندان و آقازاده‌ها امکانپذیر شد!
اعتراف آخوند علم‌الهدی به تنفر و انزجار ملی از خامنه‌ای و رئیسی جلاد
لطفا به اشتراک بگذارید: