سالگرد ورود هیولا به ایران

سالگرد ورود هیولا به ایران ـ ۱۴بهمن۱۴۰۰
هنگامی که خمینی از پله‌های هواپیمای فرانسوی با پشتوانه‌ٔ حمایت‌آمیز کنفرانس‌دهندگان گوادلوپ پا بر فرودگاه مهرآباد تهران گذاشت، کمتر کسی بود که فکر می‌کرد کمتر از دو یا سه ماه دیگر باید اندیشه و وجود خود را از او بتکاند تا از تمامیِ آثار فکریِ او در وجود خویش خالی شود.

پیش از آن‌که خمینی سربرسد، ملتی در اتحادی بی‌نظیر چشم به راه سقوط دیکتاتوری برآمده از کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲ بود، اما سطح کسی که به ناحق بر کرسی رهبری نشست، قرن‌ها عقب‌تر و به دور از انتظار آن ملت و آن اتحاد بی‌نظیر بود. یک فرصت بادآورده و استثنایی با استعانت استعمار و شبکهٔ ارتجاع نصیب خمینی شده بود. صحنهٔ ایران چنین بود:

ــ دیکتاتور مسلط تمام آزادیخواهان و نیروهای بالنده و مترقی را در بند کرده و با یاری بختک اختناق‌گستر ساواک، میان پیشتازان آزادی و مردم دیوار فاصله و بی‌اطلاعی کشیده بود؛

ــ هیچ اتحادیه و سندیکای مستقل اصناف وجود نداشت که توان سازماندهی خشم و اعتراض کارگران و صنوف دیگر را علیه دیکتاتور مسلط سامان دهد؛

ــ شبکه‌های ارتجاعی آخوندی با استفاده از حضور سنتی و دائمی در سایهٔ دیکتاتور مسلط، فعالانه در کار جا انداختن خمینی به‌عنوان «امام» بود. زمینهٔ تاریخی و سنتی مذهب بر جامعهٔ ایران و استفادهٔ مشترک سلطنت و شیخ از آن بعلاوهٔ زندانی بودن مجاهدان و فداییان و مبارزان، میدان را و آن حضور میلیونی را دو دستی تقدیم آخوندها کرده بود؛

ــ روز ۱۷دی ۱۳۵۷، چهار قدرت بزرگ صاحب منافع در ایران [آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان] در کنفرانس موسوم به «گوادلوپ» در حاشیهٔ یکی از سواحل فرانسه، تصمیم گرفته بودند که شاه برود و خمینی بیاید. از پس این تصمیم بود که شاه، هم بر اثر میلیونی شدن تظاهرات علیه وی و هم بر اثر تصمیمات جهانی، دریافت که دیگر جایش در ایران نیست و ۸روز بعد از کنفرانس گوادلوپ از ایران رفت.

مطالب مرتبط
علم‌الهدی گفت: از هیجان زنان در بازی ایران و عراق خوب صیانت نشد!
روزی نحس اما پر درس
لطفا به اشتراک بگذارید: