سالگرد ۲۲بهمن: خاطره قیام شکوهمند مردم ایران برای آزادی همیشه زنده است

خاطره قیام شکوهمند مردم ایران برای آزادی همیشه زنده است ـ سالگرد ۲۲بهمن ـ ۱۹بهمن۱۴۰۰
همونطوری که خمینی دنبالهٔ شاه، البته در ابعادی به‌مراتب ضد‌مردمی‌تر و جنایت‌کارانه‌تر هست، انقلاب نوین ایران هم ادامهٔ تکاملی انقلاب ضد‌سلطنتی‌ست در ابعادی به‌مراتب عمیق‌تر و رشد‌یافته‌تر، این دو تا رو در روی هم هستند. همهٔ سنتها و روشهای ضدمردمی و کشتارگرانه و سرکوبگرانه را خمینی از شاه به ارث برده و بعد در دورهٔ خودش همهٔ این روشها را به صد برابر افزایش داده و با دجالگری و دروغ به منتهای غلظت خودش رسانده، در مقابل، آن ارزش‌های مردمی، آن روحیه صفا و یکرنگی، آن جوش و خروش انقلاب ضد‌سلطنتی هم محو نشده، ذوب نشده، آنها هم تمام و کمال در انقلاب نوین ایران گره خورده، رشدکرده، شکوفا شده، کیفاً ارتقاء پیدا کرده،

مطالب مرتبط
رئیسی گفت: برخورد خمینی با مردم تشریفاتی نبود!
آژیرهای خطر؛ تا دیر نشده صدای مردم را بشنوید!
لطفا به اشتراک بگذارید: