مردم سالاری: فرمان تهاجم ترکیبی در مقابل تهاجم ترکیبی جبهه دشمن؛...لاف و گزاف ولی فقیه مفلوک!

فرمان تهاجم ترکیبی در مقابل تهاجم ترکیبی جبهه دشمن؛...لاف و گزاف ولی فقیه مفلوک! ـ مردم سالاری
خامنه‌ای: جبهه دشمن امروز دست‌زده به یک تهاجم ترکیبی، تهاجم دشمن یک تهاجم ترکیبی است یعنی جنبه اقتصادی توش هست جنبه سیاسی توش هست جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌یی توش هست جنبه دیپلماسی توش هست، از همه جهت یک حمله ترکیبی دستجعی را شروع کردند، ما هم در مقابل بایستی حرکتمان حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. البته دفاع باید بکنیم اما در موضع دفاعی همیشه نمی‌توانیم بمانیم، این را باید توجه داشت، این را که من می‌گویم باید دفاع کنیم، خب دفاع یک کار لازم است اما موضع دفاعی همیشه نمیشه ماند، دشمن تهاجم می‌کنه ما هم باید تهاجم داشته باشیم، در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی.

مطالب مرتبط
مردم سالاری: حواشی پررنگتر از متن سفر رئیسی به مسکو،…سفری پرفضیحت و شکست‌خورده!
خامنه‌ای: آمریکا امروز از جایی ضربه می‌خورد که هرگز این را محاسبه نمی‌کرده
لطفا به اشتراک بگذارید: