ترانه طنز ببم جان ابول ابولس ـ خمینی قبل و بعد از سرقت انقلاب مردم

خمینی قبل و بعد از سرقت انقلاب مردم ـ ترانه طنز ببم جان ابول ابولس
مردم در ۲۱بهمن:

به‌مناسبت ۲۲بهمن ترقه می‌زنند مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

رسانه حکومتی جهان صنعت ـ ۲۱بهمن با اشاره به آثار سیاسی گرانی و نگرانی از قیامهای عمومی نوشت: مسأله این است که وقتی اقتصاد وضعیت خوبی نداشته باشد و مردم در تأمین معیشت خود مشکل داشته باشند، درمی‌یابند که باید به‌دنبال تغییر بود در نتیجه انقلابات شکل می‌گیرد.

حسینی بوشهری ـ ۲۰بهمن۱۴۰۰: ما در طول این ۴۳سال تو جاده آسفالته حرکت نکردیم

یک هم‌وطن: ۴۳ سال فقط بدبختی برای این مردم آورده‌اید از وقتی که آمده‌اید یعنی روی خوش ما ندیدیم. ۴۳ سال نه آب دادید نه نان دادید فقط مردم را بیچاره کردید این‌که آن روز می‌رسد قطعاً روز آخر شما می‌رسد بالاخره نزدیکه آن روز

شعار مردم بر پشت‌بامها ـ شب ۲۲بهمن ۱۴۰۰:

مرگ بر خامنه‌ای

مرگ بر این دولت مردم فریب

شعار مردم در شهرهای مختلف...

شعار در بازار رضا در مشهد مرگ بر خامنه‌ای

درود بر رجوی

مطالب مرتبط
ترانه طنز ـ مقوا ای امام
نمای روز ـ پاسخ مردم به ۴۳سال جنایت!
لطفا به اشتراک بگذارید: