طنز عروسکی- آقاجون اینا ـ ۲۲بهمن و دستاوردهای نظام و واکنش مردم

آقاجون اینا ـ ۲۲بهمن و دستاوردهای نظام و واکنش مردم ـ طنز عروسکی
خمینی ـ بهمن ۱۳۵۷:

آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمعند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمعند. دلخوش به این مقدار نباشید. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم.

یک خانم هم‌وطن: اینها نان را کرده‌اند ۱۰هزار تومان

لعنت به روحت خمینی، خامنه‌ای خدا لعنتت که به‌زودی سرنگون می‌شوی مطمئن باش.

روزنامهٔ جمهوری اسلامی ۲۰بهمن در سرمقاله‌اش با اشاره به نفرت سراسری از خمینی نوشت: آنچه موجب تأسف شدید است این است که در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال، حملات تبلیغاتی به شخص امام خمینی برای افراد ناراضی یا کسانی که دچار تردید و اشتباه شده‌اند، به ابزاری برای خودنمایی تبدیل شده و کسانی که از آنها انتظار می‌رود از او دفاع کنند، سکوت اختیار کرده‌اند.

یک هم‌وطن: ۲۹ دی۱۴۰۰ نگاه کنید آقا پسر کوچک دولا شده توی اشغالی مرگ بر این رژیم. مرگ بر تمام آخوندها

خامنه‌ای ـ ۱۹دی ۱۴۰۰: نگذاریم که موفقیتهای جمهوری اسلامی مکتوم بماند

یک راننده هم‌وطن: من راننده تاکسی هستم. این پرچمها را ما را مجاب کردن وصل کنیم به ماشین‌هایمان، در غیراینصورت جریمه می‌شویم. میدونی میخوان خودنمایی کنند که جمهوری اسلامی مثلا پیروز شده اینجور موقع‌ها ما فقط به کارتان می‌آییم.

خامنه‌ای ـ ۳ بهمن۱۴۰۰: نگذارید این صدای رسا خاموش بشود؛ نگذارید

و این هم پاسخ کودکان و نسل آینده به ۴۳سال قتل و غارت در آستانهٔ نمایش ۲۲بهمن

پرتاب سنگ توسط دانش‌آموزان به تصویر خمینی و خامنه‌ای

مطالب مرتبط
طنز عروسکی- آقاجون اینا ـ دزدی از خانه آقاجون
نمای روز ـ رمی جمرات؛ پاسخ به نمایش ۲۲بهمن
لطفا به اشتراک بگذارید: