امیر عبداللهیان مدعی شد: مذاکرات وین در بن‌بست نیست!

مذاکرات وین در بن‌بست نیست! ـ امیر عبداللهیان مدعی شد ـ ۲۶بهمن۱۴۰۰
امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم در دیدار با وزیر خارجه ایرلند گفت: رسیدن به یک توافق خوب را در دسترس می‌دانیم و برای رسیدن به توافق خوب عجله داریم، ولی در چارچوب مذاکرات منطقی.

وی افزود: طرفهای غربی باید بازی متن و زمان را کنار بگذارند و به جای رفتار مبتنی بر شوک و بازی با زمان و متن، نیت واقعی خود برای بازگشت به تعهداتشان ذیل برجام را به نمایش بگذارند و در این مسیر حرکت کنند.

وزیر خارجه رژیم گفت: تهدید و هشدار طرفهای مقابل تعیین‌کننده نقطه پایان مذاکرات نیست بلکه واقعیت میز مذاکرات و اهتمام آنها برای بازگشت به تعهداتشان تعیین‌کننده زمان پایان مذاکره و رسیدن به توافق است.
مطالب مرتبط
رئیسی گفت: نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده است!
امیر عبداللهیان: رسیدن به یک توافق خوب را در دسترس می‌دانیم طرفهای غربی باید بازی متن و زمان را کنار بگذارند
لطفا به اشتراک بگذارید: