وقت نداریم ، گیر کردن کدخدا در تله مذاکرات ـ انیمیشن فینیتو

انیمیشن فینیتو ـ وقت نداریم ، گیر کردن کدخدا در تله مذاکرات
اگر چه جدال باندها و سردمداران آنها بر سر سهم بیشتر از قدرت و غارت است، اما این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که این حد از جنگ‌وجدال درونی رژیم که خامنه‌ای را ناگزیر کرده شخصاً به میدان بیاید، بیانگر شدت ضعف حاکمیت و بالاتر از آن موقعیت متزلزل ولی‌فقیه است.

او به جای این‌که در میان باندهای اصلی و حتی در میان دارو دسته‌های باند خودش نقش داور و حکم داشته باشد و پا در میانی کند، خود به‌عنوان سردمدار یکی از باندها آتش بیار معرکه شده است.

در نتیجه شاهد بروز شکافهای متعدد در بیت خامنه‌ای هم هستیم از جمله شکاف بر سر مذاکرات، شکاف بین مجلس و سپاه و شکاف در درون صفوف سپاه پاسداران.

شقه در مورد مذاکرات اتمی در درون باند خامنه‌ای او را ناگزیر کرده از مذاکره‌کنندگان دولت جلادان حمایت کند، هم‌چنانکه در میان حوزه‌های آخوندی که قاعده نظام هستند نیز این شکاف وجود دارد و بسیاری از آخوندهای حوزه نوای جدایی دین از سیاست سرداده‌اند که به‌معنای نفی تز ولایت فقیه و در رأس آن خامنه‌ای است که چشم‌انداز انشقاق باز هم بیشتر را بر ناصیه رژیم نوشته است.

این خود بیان یک واقعیت استراتژیک، یعنی شکست پروژه یکدست‌سازی رژیم با روی کار آوردن جلاد۶۷ است.

مطالب مرتبط
رخنه در اقتدار کدخدا ـ انیمیشن فینیتو
ظهور خامنه‌ای به‌عنوان سردسته دزدها
لطفا به اشتراک بگذارید: