در آخرین چهارشنبه‌سوری قرن چهاردهم آتش به پا کنیم!

چرا آخوندها اینقدر از چهارشنبه‌سوری بدشان می‌آید ـ در آخرین چهارشنبه‌سوری قرن چهاردهم آتش به پا کنیم! ـ ۲۰اسفند۱۴۰۰
هم‌میهنان،

جوانان مجاهد و مبارز ایران،

خامنه‌ای با «فرصت» و «نعمت» شمردن کرونا برای تبدیل آن به سپر انسانی در برابر قیام در یک قتل‌عام نیم میلیونی نقش اصلی ایفا کرد. ولی‌فقیه ارتجاع به هر قیمت بر آن است با جلاد ۶۷ و جنایت علیه بشریت استمرار قیام شعله‌ور آبان را به عقب بیاندازد. اما مردم به جان آمده از ستم و سرکوب و غارت نگذاشته و نمی‌گذارند قیامها خاموش و خاکستر شود. هم‌چنین کانون‌های شورشی در سال۱۴۰۰ نمادها و نهادهای بسا بیشتری را به آتش کشیدند. پاسخ خامنه‌ای و رئیسی سلاح و سرنگونی در مؤسسان پنجم ارتش آزادی است.

در آخرین چهارشنبه‌سوری قرن چهاردهم، با یاد شهیدان یکصد سال مبارزه مردم ایران برای آزادی به‌ویژه شهیدان۱۴۰۰، چهارشنبه‌سوری را به یک کارزار ملی علیه دشمن اشغالگر و ضدبشری تبدیل کنیم. هر گونه افسردگی و زردی را باید با شعله‌های سرخ بر سر خامنه‌ای و رئیسی ریخت و راه قیام و سرنگونی را در سال جدید هموار کرد.

«آتش قیام زیر خاکستر نظام. در جنگ سرنوشت بر قامت وطن این‌چنین نوشت: یا مرگ یا آزادی». اینچنین با قیام آتشین، زیباترین وطن، آزاد و آباد می‌شود. ایران را از اهریمنان عمامه‌دار پس می‌گیریم.
مطالب مرتبط
رئیسی فرمان داد تا شب عید فقر مطلق ریشه‌کن شود!
کارزار ملی چهارشنبه‌سوری - فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین
لطفا به اشتراک بگذارید: