گفتگوی هفته پیک شادی ـ موضع رژیم درباره جنگ در اوکراین

موضع رژیم درباره جنگ در اوکراین ـ گفتگوی هفته پیک شادی
درپی مقاومت مردمی در اوکراین و اعتراضات جهانی و اجلاسیه‌های فوق‌العاده شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد، خامنه‌ای به مفتضحانه‌ترین صورت تلاش کرد مواضع ننگین امام جمعه‌ها و وزیر خارجه رژیم و رئیسی جلاد در حمایت از حمله به اوکراین و اشغال این کشور را ماستمالی کند.

خامنه‌ای که امروز ۱۰ اسفند به بهانه مبعث به صحنه آمده بود، با دجالبازی مضحکی گفت: به‌نظر من اوکراین قربانی سیاست آمریکاست ما البته با جنگ و تخریب مخالف هستیم ما با کشته شدن مردم با تخریب زیربناهای ملتها ما اینها را تأیید نمی‌کنیم!

ولی‌فقیه ارتجاع در عین حال به توجیه جنگ و اشغال پرداخت و با مقصر دانستن اوکراین تأکید کرد: «آمریکا اوکراین را به این نقطه کشاند آمریکا با ورود در مسائل داخلی آن کشور و راه‌انداختن اجتماعات علیه دولتها و این دولت را برداشتن آن دولت را گذاشتن، این طبعاً به همین جاها منتهی می‌شود»

خامنه‌ای با وارونه‌گویی احمقانه درباره همبستگی مردم و دولت اوکراین در مقاومت علیه اشغال که ستایش بین‌المللی را برانگیخته، به دولت اوکراین حمله کرد و افزود: مردم مهمترین پشتوانه دولتها هستند اگر مردم وارد میدان می‌شدند در اوکراین وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی‌شد.

یاد آوری می‌کنیم در اولین موضع‌گیریهای رسمی حکومت آخوندی، علاوه بر حمایتهای صریح واعظان جمعه‌بازار خامنه‌ای و وزیر خارجه رژیم از حمله به اوکراین و اشغال این کشور، رئیسی جلاد نیز در قبال جنگ در اوکراین گفت: «گسترش ناتو به سمت شرق تنش‌زا... و تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است»
مطالب مرتبط
گفتگوی هفته پیک شادی ـ افشای فایل صوتی ـ فساد در سپاه و تمامیت نظام خامنه‌ای
تلاش مفتضحانه خامنه‌ای برای ماستمالی حمایت رژیم از جنگ و اشغال اوکراین
لطفا به اشتراک بگذارید: