چرا رسانه‌های حکومتی هیچی از مقاومت حماسی مردم اوکراین نمی‌گویند؟

چرا رسانه‌های حکومتی هیچی از مقاومت حماسی مردم اوکراین نمی‌گویند؟ ـ ۲۱اسفند۱۴۰۰
امروزه جنگ در اوکراین، تجلی «بودن یا نبودن» و تمی‌زدهندهٔ سیاست جهان و وجدان انسان شده است. عاملی که این نمونه‌یابی را نادر و نایاب می‌کند، نقش رهبری و مقاومت میلیون‌ها مردمی است که حضور یک‌پارچه و همبستگی ملی در میادین نبرد را در اوکراین رقم زده‌اند. این نقش مشترک تأمل‌برانگیز است؛ چرا که این نقش مشترک، یکی از بزرگ‌ترین قدرتهای سیاسی و نظامی جهان فعلی را در زمین متوقف نموده است. این نقش که اکنون تمی‌زدهندهٔ سیاست جهانی[چالش میان منافع قطب سیاسی با منافع انسانی] و وجدان انسانی[چالش میان «بودن‌» یا «نبودن»] شده است، تأمل در مبانی‌اش را مجاب می‌کند.

ما انسان‌ها در مراجعه به جهان‌بینی‌ها همواره به یک پرسش برمی‌خوریم: فلسفهٔ تاریخ چیست؟ هدف از پاسخ به این پرسش، شناخت سمت و سوی نهاییِ تاریخ حیات بشر است. جهان‌بینی‌ها هر یک پاسخی فلسفی و علمی و ایدئولوژیک دارند؛ اما در این یادداشت می‌خواهیم نقش تشخیص سمت و سوی درست تاریخ را در آینهٔ اوکراین بنگریم. پس پرسش این می‌شود که «سمت و سوی درست تاریخ» چیست؟ پاسخ این است: انتخاب، اختیار، آزادی.

مطالب مرتبط
در آخرین چهارشنبه‌سوری قرن چهاردهم آتش به پا کنیم!
مقاومت در اوکراین چه برگ‌هایی را ورق می‌زند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: