سال نو مبارک ـ ۱۴۰۱ آخرین سال ولایت فقیه

۱۴۰۱ آخرین سال ولایت فقیه ـ سال نو مبارک ـ ۲۷اسفند۱۴۰۰
اینک در آستان بهار ۱۴۰۱، همهٔ محورهایی که برشمردیم، گویای شکوفایی دست‌آوردهای جبههٔ مردم و مقاومت ایران برای رقم زدن سرنوشت نهایی در مقابل نظام ولایت فقیه هستند. چشم‌انداز سال۱۴۰۱ را باید از قله به قلهٔ محورهای فوق نگریست و ویژگی‌هایش را شناخت. هر قله‌یی بر ذخایر گرانقدری از پایداری و روشنگری با شاخص عبور از کمیت به کیفیت استوار شده است. کیفیت همانا به‌هم ریختن صفوف باندهای حکومتی بر اثر قیام‌ها و ضربات مقاومت و کانون‌های شورشی و از طرفی اعتلای اعتراضات و قیام‌ها با هدف نفی نظام ولایت فقیه است.

خجسته باد پایداریها و قیام‌ها و روشنگریهای سالی که گذشت و همایون باد رویش‌های باز هم شکوفاتر در تمامیِ جبهه‌های همبستگی و نبرد سراسری برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران‌زمین. ۱۴۰۱ را از چنین قله‌یی آغاز می‌کنیم.

مطالب مرتبط
۱۴۰۱سال ببر ـ اتحاد خوش یمن ببر و شیر بر همه ایرانیان مبارک
چشم‌انداز ۱۴۰۱ از قلهٔ سالی که گذشت
لطفا به اشتراک بگذارید: