طنز خنده دار ـ اولین سخنرانی خامنه‌ای در قرن جدید ـ دستاوردهای نظام آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: