طنز سیاسی ـ گفتگوی تلویزیونی رئیسی و جواب به سوالات

گفتگوی تلویزیونی رئیسی و جواب به سوالات ـ طنز سیاسی
رئیسی جلاد در نخستین جلسه هیأت دولتش در سال جدید با اشاره به سخنرانی خامنه‌ای و حمایت تمام‌عیارش از دولت با وقاحت گفت: گامهای این دولت برای پیش‌بردن کارها در شرایط تحریم شایسته قدردانی است. (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۳فروردین)

از سوی دیگر حاجی دلیگانی عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع خطاب به آخوند رئیسی گفت: دولت هیچ بهانه‌یی نمی‌تواند بیاورد... وقتی مردم به ما می‌رسند می‌گویند چرا برنج ۴۵هزار تومانی به ۱۰۰هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده، جوابی برایشان نداریم.
مطالب مرتبط
طنز سیاسی ـ صحبتهای جنتی
وقاحت رئیسی جلاد: گامهای این دولت برای پیش‌بردن کارها در شرایط تحریم شایسته قدردانی است
لطفا به اشتراک بگذارید: