سر ورود زنان به ورزشگاه ـ حکومت آخوندی باز هم جر زد!

حکومت آخوندی باز هم جر زد! ـ سر ورود زنان به ورزشگاه ـ ۱۲فروردین۱۴۰۱
سرکوب وحشیانهٔ زنان میهنمان در پشت درهای بستهٔ ورزشگاه مشهد، اینک برای نظام زن‌ستیز و واپسگرای آخوندی به یک رسوایی عالمگیر و در عین‌حال یک بحران تبدیل شده است. بحرانی که بالاترین مقام‌های حکومتی را درگیر آن کرده است و هر کدام تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند تا طبق معمول در نهایت تقصیر را متوجه «عوامل خودسر» و دون‌پایهٔ حکومت کرده و اصل نظام را از زیر تیغ به‌در ببرند.

در این افتضاح غیرقابل ماله‌کشی و رفع و رجوع وجوه مختلف سیاست‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیز این حکومت بار دیگر به اثبات رسید. غور در چند و چون این ماجرا ما را به نتیجه‌گیریهای زیر راهنمون می‌شود.

۱ـ رویکرد نظام زن‌ستیز ولایت فقیه نسبت به شرکت زنان در تماشای مسابقات، همواره ریاکارانه، توأم با فریب فیفا و ناظران جهانی بوده است. در گذشته و زیر فشار فدراسیون فوتبال جهانی و نیز برای مصارف تبلیغاتی، به‌گونه‌یی باسمه‌یی و محدود، به تعدادی از افراد دستچین اجازهٔ ورود داده بود. این بار اما این ورود قطره چکانی و کنترل‌شده را نیز ممنوع کرد؛ زیرا آخوندها از هر گونه تجمع زنان که تحت کنترل کامل نیروهای سرکوبگر رژیم نباشد وحشت دارند چرا که برای آنها نفرت و انزجار زنان از حاکمیت ننگین ولایت فقیه کاملاً روشن است.

۲ـ سیاست فریبکارانهٔ حکومت این بود که برای حفظ فرماسیون و دست‌ به‌سر کردن و گمراه ساختن فیفا، اجازهٔ فروش بلیط به خانم‌ها را داده بود ولی در عمل با گسیل‌کردن گله‌های انتظامی به پشت درهای ورزشگاه مانع از ورود آنها شد. انتظار داشت آنها با دیدن نیروی انتظامی محل را ترک کنند وقتی سماجت و مقاومت آنها را دید، با وحشیگری به‌صورت و چشمان‌شان اسپری فلفل پاشید
مطالب مرتبط
از زنان اوکراین بیاموز رسم جنگندگی!
«خودشان به چشم خودشان اسپری فلفل پاشیده‌اند»!
لطفا به اشتراک بگذارید: