خبر تو خبر ـ دست و پا زدن آخوندها برای حفظ نظام پا به گورشان

نگاهی طنزآمیز به خبرهای هفته- دست و پا زدن آخوندها برای حفظ نظام پا به گورشان ـ خبر تو خبر
در سالگرد ۱۲فروردین، [روز شعبدهٔ بزرگ خمینی و جازدن شیادانهٔ یک استبداد قرون‌وسطایی به مردم ایران در پوش «جمهوری» و «اسلام»]، شاهد واکنش‌های متفاوتی از سوی سردمداران حکومت و عمامه‌داران ریز و درشت آن بودیم. اگر همهٔ آنها را روی هم بگذاریم و بچلانیم، یک قطره از آن تراوش می‌کند همان که در صحبت‌های جلاد۶۷ به رسواترین شکل خود را نشان داد:

«حفظ نظام [نه از اوجب واجبات] بلکه اوجب واجبات است»!

ترجمه این جمله در فرهنگ آخوندی از یک‌سو بیانگر هراس حکومت از سرنگون‌شدن و از دیگر سو مجاز شمردن هر نوع فساد و جنایت برای حفظ حکومت است. خمینی سالهای پیش با منتهای رذالت از این «اوجب واجبات»! پرده‌برداری کرده بود.

«این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروهها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است»
مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ دلسوزی آخوندها برای دزدیهای خامنه‌ای از سفره مردم
«براندازی» هراس اول و آخر نظام عمامه‌داران
لطفا به اشتراک بگذارید: